In het Hinduisme wordt de wereld gezien als een deel van de almachtige. In feite, is de almachtige datgene waaruit alles is gemaakt. De bekende gezegde van een van de beste dichters in het laatste millennium, Gausvami Tulsidas, is:

Siya Ram may sab jag jani, karahu pranam, jor yug pani

Ik waarneem God in alles en in iedereen, daarom buig ik met respect voor zelfs de planten, de dieren en het water.

Waar je schoonheid ziet, daar zie je God. Dit is een fundament die het Hinduisme leert aan de mens zodat wij in harmonie met elkaar, maar ook met de natuur kunnen leven. Het is dan ook prachtig om deze gedachtengang te zien leven in iemand als Alice Herz-Sommer. Zij is 109 jaar oud. Zij heeft de concentratie kampen van de Nazi’s overleefd en leeft nu in London.

In December 2011 werd zij geinterviewd door Bernard Hiller. Hij vroeg haar wat haar geheim is dat zij zich nog steeds zo goed voelt. Haar antwoord was simpel en krachtig. Bekijk deze video om te zien hoe zij naar het leven kijkt.

 

Share This