‘The Competent Man’ is een karakter die in staat is om een skala van functies uit te voeren op een goede, getrainde manier. Dit is wat in het grieks een polymathēs genoemd wordt. Iemand die kennis en beheersing heeft over meerdere onderwerpen.

Dit concept heb ik uit de boeken van een van mijn favoriete sic-fi schrijvers, Rober A. Heinlein. In namelijk al zijn verhalen kwam er minimaal één zo een perosoon voor die een polymath was. In een van zijn verhalen ‘Time Enough for Love’ definieert hij het als volgt:

“A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, conn a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects.”

Dit concept heeft mij altijd aangesproken. Wij mensen hebben de mogelijkheid ons bewustzijn te vergroten door meer ervaringen op te doen. Hoe meer middelen en kunsten je beheerst, hoe meer je ervaringen kunt opdoen in een breder veld. Dit heb ik ook toegepast in mijn leven en ben het nog steeds aan het doen. Ik geloof niet dat een mens zich moet limiteren tot één specialisatie of één functie. Wat voor nut heeft het leven als een mens als dat wel zo zou zijn? Laat specialisatie over aan insecten.

Share This