Integriteit

Integriteit

In-te-gri-ty: the quality of being honest and having strong moral principles:a gentleman of complete integrity In-te-gri-teit: eerlijkheid, onkreukbaarheid Integriteit wordt in zowel het Engels als het Nederlands omschreven als het hebben van hoge morele principes en...