Op 26 januari viert India Republic Day. Op deze dag viert men de officiele invoering van de constitutie van India als Repubiek (1950). Wat velen niet weten is dat het concept van van een republiek veel ouder is dan de Griekse Aristoteles (384BC) die het concept beschreef in zijn politieke modellen, of de Romeinse Cicero die het concept beschreef in ‘De re publica’.

Kautilya Chanakya (ong400BC) van het Maurya rijk in India, beschreef het concept van de republiek in de Arthashastra en de gevaren die het kan oplopen. Wat de voor en nadelen zijn en hoe een republiek heel makkelijk kan veranderen in een koninkrijk of een koninkrijk kan overgaan tot een republiek. Dit was ruim voor de val van de Romeinse republiek die in 27BC verviel en veranderde in een koninkrijk.

Maar het concept van de republiek is veel ouder dan de beschrijvingen van de Grieken, Romeinen of de Mauriya rijken. In de Mahabharat (+3200BC), dus meer dan 5000 jaar geleden worden verschillende republieken genoemd. Daarin wordt ook beschreven hoe een republiek functioneert, en hoe het verschilt van een koninkrijk. Maar er worden ook gevaren genoemd zoals hoe een republiek kan instorten of overgenomen worden door krachten van buiten. Ook wordt in de Mahabharat vermeld wat er daartegen gedaan kan worden.

In de oude teksten zoals de Aitareya Brahmana of de teksten van Panini maar ook de Jataka geschriften (van het Boedhisme in India) lees je over de verschillende soorten republieken die hebben bestaan in het oude Bharat. De Mahajanapadas worden genoemd als 16 republieken die in de berggebieden van de Himalayas tot en met Gandhar zaten. Gandhar kennen wij nu als Afghanistan met als hoofdstad Kandahar (origineel dus Gandhar).

De kleine stedelijke republieken werden Ganasanga’s genoemd. De wat grotere gebieden bestaande uit meerdere steden en dorpen werden Ganatantra’s genoemd. Ze werden geclassificeerd als Vairajya’s. Dat betekent een rijk zonder koning. Ook werden ze Janapadas genoemd. (Waar het volk zelf het land draagt en het land van het volk is ipv dat het volk als onderdaan leeft van een koning). De twee idealen die men kende uit Bharat was een Ram Rajya waar het volk geleid wordt door een koning die net als Shri Ram zichzelf, maar ook zijn familie en rijkdom bereid is op te offeren voor het volk, of een Janapada waar het volk soeverein is en de individu zeggenschap heeft, zichzelf vertegenwoordigt of kan laten vertegenwoordigen.

Uit de geschriften zoals de Mahabharat kan je de vergelijking maken met de republieken die nu bestaan. Velen zijn nu een een mix waar een elite groep regeert over het volk. Geen Ram Rajya, maar ook geen Janapada. De republiek die India nu is komt van een mengsel van verschillende concepten waaronder ook het concept van de republiek van de Verenigde Staten. Hoewel geen structuur perfect is, denk ik dat het mooi zou zijn als de Republiek van Suriname wat zou kunnen leren van de oude Hindoe geschriften maar ook de moderne structuren die ervoor zorgen dat het welzijn van het volk ook echt vanuit de individuele burger (Jana) wordt opgebouwd en niet de top-down structuur wat meestal het geval is op deze wereld.

Share This