Als Hindoe geestelijk verzorger moest ik in het kort beschrijven wat het Hindoeïsme is en waar Hindoes naar op zoek zijn wanneer zij stappen naar de geestelijke zorg.

Hindoeisme in het kort

De juiste naam van het Hindoeïsme is ‘Sanatan Dharm’ en kan vertaald worden als de pad van de ziel. In het Hindoeisme wordt geloofd dat de de mens in wezen een onsterfelijke ziel is, die steeds in fysieke vorm op aarde komt om het leven te ervaren en spiritueel te groeien. Deze ziel is een deel van de Almachtige (God) en zijn alle levende wezens verbonden aan elkaar. Omdat ieder ziel zijn eigen pad volgt ervaart die het leven op een unieke manier. Ook staat zo een ziel op een unieke manier verbonden met God. Dit is waarom er in het Hindoeisme heel veel interpretaties zijn van God en er net zoveel manieren van verering zijn als er Hindoes zijn. Een persoonlijke relatie met God, de natuur en de medemens is de basis voor een harmonieus bestaan op aarde. Een Hindoe handelt met vier dimensies in gedachten. Dharma (het zo principieel en devotioneel handelen en groeien in het leven met de karma die men doet), Artha (materieel groeien in het leven), Kama (genieten van het bestaan op aarde) en Moksha (onthecht kunnen zijn en uiteindelijk samensmelten met het Goddelijke). Om in deze dimensies te kunnen handelen gebruiken hindus de 4 basis principes van menselijkheid. Satya (eerlijkheid), Daya (mededogen/compassie), Daan (vrijgevigheid) en Tap (zelfreflectie).

 

Hindoes zijn vaak op zoek naar 

  • Het doel van hun leven en hoe zij hun potentie kunnen gebruiken om hun doel te bereiken
  • leren leven met onthechting
  • inzicht krijgen in de principes van handelen (Karma).
  • Reincarnatie begrijpen om om te gaan met leven en dood (ook bij terminale ziekte of rouw verwerking)
  • het verband tussen Karma en reïncarnatie inzien om het heden, verleden en toekomst een plaats te geven
  • de relatie tussen levensstijl, Dharmische principes en geluk en gezondheid

 

Er zijn meerdere stromingen en substromingen binnen het Hindoeisme waar allemaal de nadruk meer leggen op een aspect van het Hindoeisme. Vaak wordt er niet gesproken over stromingen en wordt er meer gesproken over zienswijze. Binnen één gezin kunnen verschillende mensen op verschillende manieren bidden, rituelen uitvoeren en een beeld hebben van God. De manier waarop iemand spiritueel groeit is uniek en verschilt van een ander. Het belangrijke is dat de ziel zijn pad leert bewandelen in harmonie met zijn medemens, de natuur en het Goddelijke. Zoals Tuslidas, de schrijver van de Ramayan, een van de heilige boeken in het Hindoeisme, het zegt: Het Goddelijke zie ik over en daarom behandel ik met respect en liefde mijn medemens, de dieren, de planten en ook de stenen en het water.

 

wpChatIcon
Share This