Het is alarmerend als politici, de beleidsmakers van het land, niet in staat zijn om de oorzaken van problemen in de maatschappij te kunnen zien en zich alleen bezig houden met het oplappen van de symptomen. Onder de pleisters die ze als oplossingen blijven plakken op de diepe wonden van de gemeenschap blijven de sociaal maatschappelijke ziekten broeien.

Nu komt de regering met een idee om criminaliteit aan te pakken met de ‘big-brother’ methode van camera’s plaatsen. De camera’s worden natuurlijk gekocht en geïmporteerd uit China. Dit kost geld en Suriname heeft geen geld. Als je geld moet lenen van het buitenland, dan moet je werken aan het terug betalen van jouw schulden en niet aan het spenderen van gelden aan ‘oplap werk’.

Natuurlijk is er kritiek vanuit de politiek hierop. Een politica heeft aangeduid dat je criminaliteit kunt bestrijden door armoede te bestrijden en dat doe je door bedrijven op te richten. Maar deze uitspraak komt ook uit twee punten van onwetendheid. Als eerst is het niet de taak van de regering om bedrijven op te richten. Het is de taak van ondernemers die door middel van hun kapitaal bedrijven op richten en werkgelegenheid creëren. Er zijn genoeg voorbeelden op de wereld van hoe economisch schadelijk het is als er socialistisch beleid wordt gevoerd waar de regering de bedrijven in handen heeft.

De tweede verkeerde aanname is dat criminaliteit ontstaat uit armoede. Hoewel er correlatie is tussen de twee, is armoede geen causatie van criminaliteit. Suriname is namelijk in een neerwaartse spiraal terecht gekomen door de spreidende immoraliteit. Mensen zien het ongestrafte immoreel gedrag van hun leiders en de elite en gaan het langzaam maar zeker overnemen. Er is ook geen leiding als het gaat om het aanpakken van de criminaliteit bij de ambtenaren. Hoe kan criminaliteit aangepakt worden als er nog steeds geen minister van Justitie en Politie (JustPol) is? Aan de ene kant wordt immoreel gedrag alleen maar beloond en niet gestraft, en aan de andere kant wordt de schuld geschoven op armoede. En dit zal alleen maar zorgen voor meer criminaliteit.

Immorele armen en rijken worden criminelen, maar morele armen en rijken worden dat niet. Criminaliteit heeft niet als factor hoeveel geld je hebt, maar hoeveel moraliteit er in je zit.

Share This