Author: A. Mathura

Privatisering doet meer voor Afrika dan liefdadigheidsorganisaties in tientallen jaren hebben gedaan

In Afrika leven er meer dan 600 miljoen mensen zonder electriciteit en gaan per jaar 3,5 miljoen mensen dood door het inhaleren van giftige gassen of branden die ontstaan om licht en vuur in huis te hebben. Akon, de rapper uit Senegal koos ervoor om hier wat aan te doen. Samen met Thione Niang (Senegal) en Samba Bathily (Milian). Bathily is de CEO van een zonne energie bedrijf Solektra International. Samen vonden zij dat Afrika geen liefdadigheid uit het buitenland nodig had maar juist betaalbare schone energie welke geleverd werd door goed opgeleide Afrikaanse professionals die werkten met een...

Read More

Daya (Compassie) op de Weg

Daya (Compassie) Op de weg
Daya (Compassie) is niet alleen een onderwerp voor theoretische discussies om je goed te voelen. Er zijn keiharde gevolgen in verschillende delen van de maatschappij waar te nemen waar het principe van Daya niet in acht wordt genomen. Het verkeer is een duidelijk voorbeeldwaar er dagelijks ongelukken gebeuren doordat er niet met compassie gereden wordt.

Read More

Criminaliteit komt door immoraliteit

Het is alarmerend als politici, de beleidsmakers van het land, niet in staat zijn om de oorzaken van problemen in de maatschappij te kunnen zien en zich alleen bezig houden met het oplappen van de symptomen. Onder de pleisters die ze als oplossingen blijven plakken op de diepe wonden van de gemeenschap blijven de sociaal maatschappelijke ziekten broeien. 

Read More

“Uiteindelijk gaat het erom dat je beseft dat je God bent” – Interview door NieuwWij

Ik ben geïnterviewd door Ina Veldman van NieuwWij die het met mij wilde hebben over de laatste fase van het leven. Ik kom in contact met vele ouderen die om verschillende redenen met een pandit in gesprek willen gaan. Met Ina sprak ik over de onderwerpen die ter sprake komen, waaronder ook euthanasie, het doel van het leven en ook het zoeken naar jouw eigen weg.

Read More